طراحی وپیاده ­سازی سامانه سنجش شناختی رانندگان حرفه­ ای

553

سالانه در ایران حدود 4700 نفر در تصادفات رانندگی ناشی از خواب­ آلودگی جان خود را از دست ­می ­دهند. در این طرح با ارزیابی دقیق مهارت حفظ بیداری رانندگان حرفه ­ای بر اساس یافته ­های علوم شناختی در شبیه سازهای رانندگی، سنجش دقیق­تری جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگی صورت می­ پذیرد.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده