دینگ دانگ - خاور

22,961

سلام عرض میکونم خدمت داش ماشا و آبجی مابجی‌ها. من خاورم، خاور خانوم. صبح تا شب با این بچه رو پشتم توی این قطار جون می‌کنم واس یه لقمه نون. هرچی بخوای می‌فروشم، وقتی می‌گم هرچی یعنی هرررررچییییییی. راستیاتش واسه ما افت داره با ناز و عشوه مث این دختره "خارش جون" زندگی کنیم. باس کار کرد عرق ریخت و پول در آورد.

دینگ دانگ 1.3 هزار دنبال کننده
pixel