پیام جان ریچاردز (Jan Richards) رئیس اسبق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا

74
پیام سرکار خانم جان ریچاردز (Jan Richards) رئیس اسبق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
pixel