مستند جهاد امداد / روایتی از اردوی جهادی تابستان 98

415
415 بازدید
اشتراک گذاری
مستند "جهاد امداد" گوشه ای از حال و هوای حضور گروه جهادی انصارالزهرا-س- در روستاهای محروم منطقه خواف خراسان رضوی _ تابستان ۱۳۹۸
pixel