کلیک؛ وسایل مصرفی الکترونیک برای سالمندان

149
149 بازدید
اشتراک گذاری
استفاده از موبایل های امروزی برای نسلی که یه کم مسن تر است، سخت تر می شود. این هفته کلیک نگاهی دارد به انواع روش هایی که صنعت موبایل برای حل این مشکل به کار می گیرد. همین طور به سراغ واقعیت افزوده در قالب بازی ها خواهیم رفت.
pixel