بامردم/ نظر مردم در رابطه با سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی

30

آیا از سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی اطلاعی دارید؟! نظر مردم را در رابطه با این سفر ببینید!

عصراترک
عصراترک 3 دنبال کننده