تعزیه عاشورا سال 1395 قسمت اول از هشت قسمت

281

مراسم شبیه خوانی در عاشورای حسینی مورخ 1395/07/21 در روستای جمایران / فیلم برداری و تدوین: وحید عزیزی جمایران

pixel