مستندکلیپ «ماجرای یک عکس»

751
آیا با توجه به مطالب اشاره شده در این مستندکلیپ، افکار عمومی حق دارد از عناصر دخیل و آشنای دیگری در شکل‌دهی به پدیده #رسانه_های_بازتابی در جمهوری اسلامی ایران بپرسد؟ نسبت برخی از ایشان با وزیر اطلاعات و رئیس جمهور چیست؟
تبیین 111 دنبال کننده
pixel