تربدهای لایو 23 مارچ متد نیوتنی استاد کامران جعفرقلی

1,532
در این ویدیو ترید های لایو با چنگال اندروز و متد نیوتنی را در تاریخ 23 مارچ مشاهده میکنید. توجه به ساختار بازار و سپس استفاده کاربردی از ابزار و طراحی ستاپ های معاملاتی از نکات مهم این ویدیو آموزشی میباشد. برای یادگیری این روش کاربردی به سایت مراجعه نمایید: www.tbba.co
pixel