کیفیت خروجی پکیج MBR

71
کیفیت خروجی پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR در حدی است که به راحتی می توان بدون نیاز به هرگونه فرآیند تصفیه تکمیلی، از آن به عنوان ورودی سیستم تصفیه RO استفاده نمود. گروه مهندسی کویر | تلفن تماس : 2233745 | فکس : 89784953
pixel