نظر رئیس شورای شهر درباره جابجایی جمعه بازار (قسمت59)

392
قانون می گوید برای سامان دادن به جمعه بازار، باید کارگروهی با حضور فرماندار و شهردار و چندین مسئول دیگر تشکیل بشود(ماده هشت آیین نامه اجرایی ماده شانزده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار). تصمیم گرفته ایم نظر اعضای این کارگروه درباره جابه جایی جمعه بازار برازجان را از آنها بپرسیم تا برای مردم مشخص شود چه کسانی و با چه دلایلی این تصمیم را گرفته اند. آیا کسانی که این تصمیم را گرفته اند، از ظرفیت کارشناسان این موضوع استفاده کرده اند؟
بوشهر تی وی 80 دنبال کننده
pixel