رهبر معظم انقلاب رودربایستی با کسی نداره

1,958
خطاب رهبر به روحانی: مخاطب این بایدها خود تویی
1 ماه پیش
# majid
# rahimi
# mofrad
majidrahimimofrad 5 دنبال کننده
pixel