امت واحده

44

حاشیه فرات | قسمت یازدهم | امت واحده من از یمن می آیم، جغرافیای آه و آتش و خون مجموعه مستند کوتاه "حاشیه فرات" روایتگر زندگی روزانه بخشی از مردم عراق است، آنها که عاشقانه، هرچه دارند و ندارند را در راه پذیرایی از مهمانان و زوّار سیدالشهدا ع در ایام اربعین خرج میکنند... تهیه شده در مرکز مستند حقیقت