برنامه‌نویسی ربات تلگرام با PHP: قسمت اول

97

قسمت‌های بیشتر رو بزودی آپلود میکنم! https://core.telegram.org/bots/api https://w3schools.com http://ngrok.com https://code.visualstudio.com https://www.apachefriends.org