روضه‌خوانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

942
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.6 هزار دنبال‌ کننده
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.6 هزار دنبال کننده

ظهور

1 سال پیش
اشک تمساح افسادطلبان همیشه در برنگاه ها جاری است در حالیکه هیچ اعتقادی به اسلام و قرآن و ولایت و امامت نداشته و ندارند. تظاهر کنندگان به دین. مانند یزید که او نیز برای امام حسین(ع) عزا می گرفت! مرگ بر منافق
pixel