کدینگ حسابداری چیست؟

68
کدینگ حسابداری چیست و چه کاربردی در حسابداری دارد؟ چرا باید از نرم افزار حسابداری برای تعریف کدینگ حساب استفاده کرد؟ آیا هرچه امکان تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری بیشتر باشد برای یک حسابدار بهتر است؟ کدینگ حسابداری چه امکانی برای شرکت ها و کسب و کارها فراهم میکند؟
Hatra_Soft 2 دنبال کننده
pixel