دیدگاه 360 درجه

554
چارگون 109 دنبال‌ کننده
554 بازدید
اشتراک گذاری

حوزه های عملکردی مجموعه نرم افزاری «دیدگاه». این مجموعه هم اکنون در پنج حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی، لجستیک و مدیریت فرآیندها توسعه پیدا کرده و بیش از 32 نرم افزار کاربردی آن، از طریق امکانات قابل انطباق، نیازهای متفاوت سازمان ها و شرکت های صنایع مختلف را برآورده می کنند. یکپارچگی و پوشش دهی به نیارهای ستادی سازمان ها از ویژگی های این مجموعه نرم افزاری است.

چارگون 109 دنبال کننده
pixel