چطور مکالمه زبان انگلیسی رو تقویت کنیم؟ قسمت چهارم! حرف M نداریم.

332

برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی ما تصمیم گرفتیم حرف M رو از این زبان حذف کنیم! اگه این حرف نباشه شما راحت تر صحبت میکنید. حالا چطوری؟ این ویدءو رو ببینید تا متوجه بشید.