اهمیت تغذیه در مدارس باگزارش محمد شکوهی

193
ایران مجری 31 دنبال‌ کننده
193 بازدید
اشتراک گذاری

از عمده موارد مهم و ضروری در زمان حضور بچه ها در مدرسه اهمیت به بحث تغذیه انهاست.والدین از یک سو و مدیران مدرسه از سوی دیگر بایستی اهتمام ویژه ای به این امر ورزیده و ضرورت انرا به دانش اموزان گوشزد کنند.با هم این گزارش رو میبینیم.

ایران مجری 31 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel