موزهٔ شکست در سوئد: از گوگل گلس تا اپل نیوتون

357

این موزه که در سوئد قرار دارد یکی از بهترین مفاهیم و کانسپت های جهان را نمایش می دهد و آن هم چیزی نیست جز بزرگترین شکست های دنیای مدرن. این موزهٔ شکست واقعی ست و در هلسینبورگ قرار دارد. اطلاعات بیشتر در سایت تکنامه: https://www.technameh.com/?p=7674