نقش مهم عشق در ۷ مرحله رسیدن به بی‌باکی | ژابیز حفیظی | تداکس تهران زنان 2020

166
عطار نیشابوری در کتاب منطق‌الطیرش ما را به ۷ شهر عشق می‌برد. ژابیز حفیظی از تطابق مسیر زندگیش با استراتژی ۷ شهر عشق می‌گوید.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel