روزانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان در کشور آتش زده می شود

80

رادیو جوان - 4 تیر 98- 08:30| روزانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان در کشور آتش زده می شود. این 20 میلیارد تومان را سیگاری ها با همکاری تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان و برخی مسئولان آتش می زنند. محمدرضا مسجدی مدیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: سالانه 7 هزار میلیارد تومان در کشور فقط خرج سیگار می شود.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده