نان و نمک - دکتر ابراهیم نیا و کرونا

32
دکتر ابراهیم نیا معاون هماهنگ کننده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در خصوص نقاهتگاه ،ICU، اورژانس و بخش های درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در بحران کرونا توضیحاتی ارائه می دهند.
pixel