گفتمان انقلاب

206
گفتمان انقلاب گفتمانی توام با سعه صدر بود و همه سلیقه ها را در خود جای می داد/ در گفتمان انقلاب آرمانها مطرح بود اما در جمهوری اسلامی آن آرمانها تبدیل به راهبرد و حتی اجرا شد
pixel