آیت الله اراکی: آنچه امروز در مجلس تصویب شد مخالف نظر رهبر انقلاب بود

507

-کسانی که بهCFT رای ندادند اسمشان را اعلام کنند تامردم بدانندچه کسانی درشرایط سخت پای قرآن و اسلام می مانند.