انعقاد تفاهم نامه همکاری احداث خطوط مترو ( شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جم

65
در راستای بهره مندی شهروندان محترم از مترو جهت مراجعه به نمایشگاه بین المللی تهران و همچنین رفع مشکل ترافیکی شهر تفاهم نامه همکاری احداث خطوط مترو بین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران منعقد و مبادله گردید.
pixel