ما با محصولاتمون به مردم کمک میکنیم یه مرگ تدریجی و یه خودکشی موفق داشته باشند

58
pixel