شبه واقعیت افزوده، ابزاری نوین در بازاریابی و پیش‌فروش ساختمان

42

سخنران: دکتر امین الوانچی- خلاصه‌ای از محتوای این دوره: در این سخنرانی، مفهوم شبه‌ واقعیت افزوده و کاربردهای آن در بازاریابی و فروش پروژه‌های ساختمانی ارائه می‌شود. تأثیراتی همچون بهبود ایمنی، افزایش رضایت مشتری و افزایش سرعت بازدید مشتری از پروژه در کنار برخی مزایای دیگر از بکارگیری شبه‌ واقعیت افزوده در این سخنرانی تشریح می‌شود. برای دانلود کامل این ویدیو به وبسایت بیم آموز مراجعه فرمایید: bimamooz.com