چهارشنبه سوری بی خطر/آتش نشانی/رشت

393
در شب چهارشنبه آخر سال خطر در كمین افرد ناآگاه است، * از عوارض وحشتناک بازی با اتش و ترقه اگاه باشید وفرزندان خود رااز نگهداری مواد محترقه حتی در مقادیر کم منع نمایید. *فرهنگ ایمنی سدی در برابر حوادث چهارشنبه سوری پایان سال است.
pixel