ابوایست پرتره خالق سمفونی های حماسی سرزمین مادری

350

مستند " ابوایست " اثر ماندگاری از زندگینامه استاد مجید انتظامی را روایت می کند. این مستند در سینمامارکت منتشر می شود. CinemaMarket.ir