جلسه گزارش مسئولین تیم های خیریه کودکان فرشته اند

146
قرارمان ساعت هجده به میزبانی هلال احمر بود،هر لیدر گزارش های تیم و استان خود را قرائت کرد و همه کمیته با اشتیاق لذت گوش فرا میدادن و افتخار میکردن به خانواده بزرگ خودشون و کلی فعالیت که در سال نود و هفت انجام شده.علت حجم ذوق هیجان وقتی بود که اینقدر داخل گود بودیم و ریز ریز کار خیر انجام شده رو ندیده بودیم و وقتی آخر سال جمع میشه و قرائت میشه از حال خوشی که با حمایت شما داوطلبین و خیرین عزیز انجام دادیم،کلی ذوق میکنیم.بی شک بدون لطف خدا و حمایت شما عزیزان این حجم از اتفاق خوب و رشد میسر نبود. بمونید برامون
pixel