کلیپ دفاع مقدس با آهنگ گروه پالت

0

دلا دیدی که خورشید از شب سرد، چگونه سر ز خاکستر بر آورد! ز هر خون دلی سروی برافراشت ... به هر سروی تَزروی (بلبلی) ناله برداشت ... صدای خون در آواز تزرو (بلبل) است ... دلا این یادگارِ خونِ سرو است ... برادر نوجوونه ... برادر غرق خونه ... برادر مثل خورشید، سر می کشه تو خونه ... خونه مادربزرگه ، هزارتا قصه داره ... خونه مادربزرگه ، شادی و غصه داره ... کنار خونه ما اینجا همه اش بهاره ...

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
pixel