تجربه همکاری شرکت هلدینگ پرتو نگین ناصح با چارگون

190

تجربه همکاری شرکت هلدینگ پرتو نگین ناصح با چارگون از زبان آقای مهندس عبدالرضا تقوی مدیر محترم فناوری اطلاعات - دی ماه 1397

چارگون
چارگون 55 دنبال کننده