مشاوره شغلی | مشاوره کاری | استعدادیابی

173

مشاوره شغلی و استعدادیابی سعی می نماید که با توجه به نیازها و امکانات جامعه و بررسی توانمندی ها و امکاناتی که برخوردارید، شغل متناسب را به شما معرفی کند. همچنین در این راستا به افرادی که به دلایل مختلفی از شغل خود رضایت ندارند و یا کسانی که خواهان پیشرفت مضاعفی در حوزه کاری خود هستند، یاری می نماید. اطلاعات بیشتر: http://www.ksykg.com/our-services/job-counseling-talent-detection/

گروه کلید
گروه کلید 13 دنبال کننده