زنی که می خواهد لباس ایرانی را از نفت بیشتر صادرکند!

456

تولید-صادرات-ابتکار-هنرمند-هنر-کارآفرین-کارآفرینی-اشتغال-اشتغال زایی-لباس-جالب-فوق العاده-اقتصاد-اقتصادی-پول-درآمد-درآمد زایی

MASON

MASON

4 سال پیش
آخه تو این دوره زمونه تو ایران طرح لباسش دیگه کجا بود؟...مخصوصا واس زنا!!!
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم بله متاسفانه...صحیح می فرمائید:)