اطلاع از آخرین وضعیت جلسه اوپک از زبان زنگنه

286

گفتگو با زنگنه وزیر

۱ سال پیش
# نفت
کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده