آموزش حسابداری و استخدام - من دیپلم کامپیوتر دارم و الان حسابدار شدم

439
فضای کسب و کار مهارت میخواهد نه صرفاً مدرک این کلیپ بی‌نظیر به تجربیات فردی که با مدرک دیپلم مشغول به کار حسابداری شده پرداخته است
pixel