مصاحبه با دکتر کورش عشقی

1,756
مصاحبه با دکتر کورش عشقی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ‏‎دبیر محور روش های حل دقیق برای مسائل پیچیده در چهاردهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران http://www.loudestudio.org/?post_type=video_typep=859preview=true
pixel