تحلیل دین و زندگی کنکور 97 با دکتر سرکشیک زاده 12 تیر

763

اولین برنامه کنکور 98 دکتر سرکشیک زاده در صدا و سیما وبرنامه مسیر برتر شبکه آموزش به تحلیل اولیه سوالات کنکور 97 و آموزش سبک مطالعه دین و زندگی برای داوطلبان کنکور98 پرداخته شد و قرار شد جلسه بعد حضور دکتر سرکشیک زاده به تطبیق سوالات اختصاص یابد