پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس danfoss pressure switch

716
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 70.2 هزار دنبال‌ کننده
در این فیلم با انواع پرشر سوییچ ها و ترموستات های دانفوس و رنج کارکرد آنها و روش نصب پرشر سوییچ ها و تنظیم پرشر سوییچ های فشار و روغن آشنا می شوید
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 70.2 هزار دنبال کننده
pixel