محمد بن سلمان به قتل رسیده است

4,744
حدود یک ماه از حادثه حمله به کاخ سلطنتی عربستان سعودی میگذرد و در این مدت یک ماه از ولیعهد سعودی محمد بن سلمان خبری نیست؟ آیا اون واقعا به قتل رسیده است؟ یا اینکه زخمی شده است؟ اگر زنده است چرا از او عکسی منتشر نمیشود و یا اینکه در مجامع حضور ندارد؟
DIGIKOT 30.3 هزار دنبال کننده

HabLolMatiN313

2 سال پیش
سرنوشت عربستان درگیری برسر جانشینی و ان شاءالله نابودی آنها به اتوریته و خبر صدق رهبرم
pixel