سریال بچه مهندس 3 قسمت 17

527
در ادامه سری های قبلی است ؛ اما این بار دوره جوانی شخصیت جواد جوادی محوریت قصه قرار دارد که تبدیل به یک نخبه علمی می شود.
دنیای مجازی-VIrtual WOrld 2.2 هزار دنبال کننده
pixel