این صفحه های لمسی لعنتی...!

460
هر انسان امروزی به طور متوسط 4 سال از عمرش را صرف نگاه کردن به صفحه ی موبایلش می کند! جای تعجب نیست در دنیایی پر از Iphone و Ipad و Imac و اینهمه «من» دیگر «ما» چندان مفهومی نداشته باشد. تکنولوژی که قرار بود در خدمت انسان باشد و ارتباطات را آسان کند حالا به دشمن ارتباطات انسانی تبدیل شده و ما هر روز از هم دورتر می شویم! این ویدئوی کوتاه و جذاب نگاه شگفت انگیزی به تکنولوژی، فضای مجازی و ارتباطات ان
pixel