فیلم عملیات یکم محرم الحرام وتحقیرنتانیاهومنتشرشد (زبان اصلی)

311
فیلم عملیات ضربه اولین روز محرم الحرام بصورت کاملا واضح از سوی حزب الله لبنان ساعاتی قبل منتشرگردید /گفتنی که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درآستانه انتخابات پارلمانی این رژیم درپی رسوایی ها وفسادهای مالی واخلاقی باهدف قراردادن مناطقی ازلبنان وسوریه درپی جمع کردن رای وخریدن اعتبار داخلی برای خودبود که با اقدام حزب الله بشدت تحقیرگردید وازهدفش بازماند...
سجادحائری 28 دنبال کننده
pixel