طرح پویش بهار همدلی

54
در طرح پویش بهار همدلی که با هدف جمع آوری کمک های دانشگاهیان برای اسکان دائم سیل زدگان در کشور در حال اجراست، ساخت ۳ باب واحد مسکونی به عنوان سهمیه دانشکده علوم پزشکی گراش واگذار شد.
pixel