وقوع سه انفجار پیاپی در کابل

90

صبح امروز سه انفجار پیاپی در کابل جان ۱۰ نفر را گرفت و ۴۱ زخمی برجای گذاشت. طالبان تاکنون مسئولیت یکی از این انفجارها را بر عهده گرفته است.