دیدار با خانواده شهید برزی

235

جامعه قرآنی کشور با حضور در خانه شهیدان صادق و فخرالدین مهدی برزی با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کردند.

best news
best news 3 دنبال کننده