‌«دلایل و شاخص‌های محرومیت»

6
[قسمت دوم]‌‌‌ ‌ محرومیت، تعاریف مختلف و معیارهای متفاوتی داره، با این وجود تقریبا همه بررسی ها نشون می ده که بیشتر از ۵۶ درصد بخشهای ایران عزیز ما با محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. به عبارت دیگه ۵۶۴ بخش محروم در ۲۷۱ شهرستان در سرار کشور وجود داره و دردناکتر اینکه ۷ استان، در وضعیت قرمز قرار دارند و این یعنی محرومیت در این استانها بیشتر از ۸۰ درصده.‌‌‌‌ ‌ •‌‌‌‌‌ ‌
pixel