دیگه دارم میمیرم| همایش روانشناسی اکسیژن

189

علی میرصادقی | برنده مقام دوم کتاب های خودیاری در جهان| ویدیو مربوط به همایش اکسیژن می باشد| این همایش بر پایه متد روانشناسی اکت است که پدر این علم دکتر استیون هیز می باشد.

pixel