تدریس ریاضی پایه نهم - «سطح و حجم»

73
حل نمونه سوالات سطح و حجم از کتاب ریاضی پایه نهم توسط آقای مسعود خسروتاش و آقای علی عرب از شبکه آموزش - 2 خرداد 99 - دبیرستان نوایی: https://gap.im/navaeeschool
pixel